Tuesday, May 15, 2007

Hjallislue

Denne strikket jeg basert på bilder, og må si jeg var bra fornøyd når det hele var ferdig! Har også strikket i hvit.


Størrelse: voksen mann
Materialer: pinne 3
Garn (til pinne 3,5)

Rille: 1 rille = 2 p. 1.p: Rett, 2.p: Rett.

Legg opp 46 m på p 3 med (hvit) og strikk riller oppover samtidig som det økes 1 m i høyre side og felles 1 m i venstre side slik: 1.p (= rettsiden): 2 r, 1 kast (= 1 økning), strikk til det gjenstår 4 m og strikk 2 r sm, 2 r. 2.p (= vrangsiden): Strikk r til kastet og strikk så kastet vridd rett og deretter 2 r. Gjenta disse 2 p til arb måler 9,5 cm (20 riller).

Deretter felles det 1 m i høyre side og økes 1 m i venstre side, strikk slik: Neste p (rettsiden): 1 r, 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk til det gjenstår 2 m, 1 kast, 2 r. Neste p (= vrangsiden): 2 r, strikk 1 vridd r i kastet, strikk r ut p. Gjenta disse 2 p til det er strikket enda 9,5 cm (20 riller).

Fortsett med å øke 1 m i høyre side på hver 4.p og felle 1 m i venstre side på hver 2.p til arb måler 5 cm fra starten = midten av luen 2riller hvit +5 riller rød 3 riller hvit 3 riller blå.

Fortsett slik: fell 1 m i høyre side på hver 4. p og øk 1 m i venstre side på hver 2.p. til arb måler 29cm. Videre felles 1 m i venstre side på hver 2.p og det økes 1 m i høyre side på hver 2.p. til arb måler 38,5 cm. Nå felles 1 m i høyre side på hver 2.p og det økes 1 m i venstre side på hver 2.p til ferdig mål = 48 cm. Fell av.

Montering: Bakhodet på luen = den siden av arb som har 2 hele spisser og 2 halve spisser. Den midterste av de 3 hele spissene i motsatt side av arb ( = den butteste spissen) går ned i pannen foran. Nå syes luen sammen slik: Sy sammen på bakhodet med kastesting ved å sy første halve spiss sammen med første halvpart av første hele spiss. Videre syes andre halvpart av første hele spiss sammen med første halvpart av andre hele spiss. Deretter syes andre halvpart av andre hele spiss sammen med den siste halve spissen. Til slutt syes luen sammen midt bak. Bånd: Legg opp 4 m med blå på strømpep 2,5 og strikk 4 r * ikke snu arb, men før tråden bak de 4 r m, stram tråden og strikk dem igjen fra rettsiden *, gjenta fra *-* til båndet måler 15 til 17 cm, fell av. Strikk ennå ett bånd. Sy hvert bånd fast på vrangen av hver spiss i hver side.

41 riller hvit
5 riller rød
3 riller hvit
5 riller blå
3 riller hvit
5 riller rød
41 riller hvit

4 comments:

Unknown said...

I love this hat! I'd love to have the directions in English!

Lene said...

Perfekt!

Maria said...

Takk for at du deler mønster.

Urda said...

Hei!

Denne ble ALT for stor i mitt tilfelle, kan du skrive noe om strikkefastheten?